STRETNUTIE NA VIANOČNÝCH TRHOCH V BRATISLAVE

Vlčiaci na Vianočných trhoch.
Po Nitre aj v Bratislave organizujeme stretnutie a propagáciu nášho národného plemena. Stretneme sa v nedeľu 17.12. o 14,30 hod. pred Národným divadlom. Všetci sú vítaní .

KALENDÁR 2018

Kalendár 2018 KCHČSV je vytlačený a pripravený pre záujemcov . Vo formáte A3, na 1. strane sú fotografie psov, ktorí sa zúčastnili na súťaži. Na nasledujúcich stranách v jednotlivých mesiacoch sú uvedení psy, ktorí dostali na FB hlasovaní od vás najviac like-ov.

Cena 10 €/ks + poštovné. Kalendár sa odosiela v tvrdej papierovej obálke na dobierku.

FOTOSÚŤAŽ 2017

HLASOVANIE na FB UKONČENÉ !!

Včera  v noci bolo hlasovanie pre výber fotiek pre Kalendár 2018 na FB ukončené. V tabuľke dole sa nachádza vyhodnotenie poradia. V kalendari budú použité snímky , ktoré sa umiestnili podľa počtu hlasov  do 12.miesta. Na fotografiách sa bude prezentovať 12 rôznych psov. Ak sa bude vyskytovať rovnaký pes na viacerých fotkách do 12 teho miesta, poradie sa posúva. 

SILVESTROVSKÉ PRECHÁDZKY

Posledná akcia v roku 2017 organizovaná KCHČSV dňa 31.12.sa pomaly blíži.  Jedna sa plánuje tradične v Tatrách, druhá už tiež takmer tradične na Kačíne v Malých Karpatoch .  Bližšie informácie o stretnutí  doplníme neskôr.

Výsledky SVP 1,2,3 Šamorín, 07.10.2017

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Janka Dudíková Štatutárny zástupca: Marcela Ślangová

Vitajte na oficiálnych stránkach Klubu chovateľov ČsV Slovenskej republiky.

Vitajte na oficiálnych stránkach Klubu chovateľov ČsV Slovenskej republiky. Stránky sú najmä určené pre priateľov plemena, zhromažďujú informácie o chove, výstavách, chovateľských akciách a činnosti klubu.

Zápisnica zo schôdze výboru, Dolný Kubín, 17.9.2017

Zápisnica zo schôdze výboru, Dolný Kubín, 17.9.2017

VÝCVIKOVÝ VÍKEND, Mošovce-Drienok, 10.-12.11.2017

TÉMY VÝCVIKU  A VÝCHOVY

  • socializácia
  • základná poslušnosť
  • príprava na skúšky z výkonu
  • príprava na zvod resp. bonitáciu / ukážky merania, metodika hodnotenia povahy psa /

 

Zápisnica z členskej schôdze, Mošovce, 12.8.2017

Zápisnica z členskej schôdze, Mošovce, 12.8.2017

Zápisnica zo schôdze výboru, Pavlovce, 13.05.2017

Zápisnica zo schôdze výboru, Pavlovce, 13.05.2017

Výsledky SVP 1, Šamorín, 22.04.2017

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Viktor Veliký Štatutárny zástupca: Marcela Ślangová

Najnovšie informácie

Vážení členovia, 
v prípade, že bude chcieť kontaktovať klub KLASICKOU POŠTOU využite prosím iný kontakt ako na tajomníčku klubu. V období od 18.1. do 1.3.

Zmeny pri úhrade členských poplatkov

Vážení členovia,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť nové pravidlo ohľadom členského. 
Členské na aktuálny rok je možné zaplatiť iba do 31.3. aktuálneho roku. Ak člen nezaplatí do tohto dátumu bude raz upozornený, keď členské nebude uhradené ani po tomto upozornení bude člen vyškrtnutý zo zoznamu členov KCHČSV SR. 

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak