Zložené skúšky z výkonu BH/VT počas LVT

Počas LVT 2016 v Hrabušiciach sa uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.

Skúšok sa zúčastnili traja členovia KCHČSV:

Jana DUDÍKOVÁ s fenkou Dragona Tichý stín na skúške BH/VT s počtom bodov 55/obstál
Vladimír POPELKA s fenkou Aima Z vlčích makov na skúške BH/VT s počtom bodov 43/obstál
David VRTEĽ s fenkou Calysto Lupus ardor na skúške BH/VT s počtom bodov 51/obstál

Blahoželáme im týmto k úspešnému absolvovaniu skúšok a ďakujeme za vzornú prezentáciu ČSV a športové správanie.

KCHČSV

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak