FOTOSÚŤAŽ 2017

 

  Vážení priatelia ,

  vyhlasujeme súčasne 2  FOTOSÚŤAŽE !

  1. Kalendár 2018

  2. Úvodné foto na web klubu

Milí členovia a priatelia Československého vlčiaka vyhlasujeme DVE oddelené súťaže o prezentáciu Vašich fotiek (a Vašich 4 nohých krásavcov).

1.Fotky do kalendára na rok 2018:

Máte fotky Vašich ČSV, ktoré by ste chceli ukázať, a ktoré by vyzerali skvele vo formáte A3? Pošlite nám ich a zapojte sa do súťaže o fotky do kalendára ČSV pre rok 2018. Hľadáme fotky so života s ČSV – športové aktivity, prechádzky alebo len každodenný život. Dospelých aj šteniatka. Hľadáme fotky zo všetkých ročných období.

Požadovaná kvalita:

náhľad rozlíšenie min. cca 800 x1400pxl, pre tlač musia mať veľkosť aspoň 10MB , formát jpg ,pre veľkosť kalendára A3, portrét/ na výšku/

Náhľady fotiek posielajte na emailovú adresu csv.2podpredseda@gmail.com do 20.10.2017. Následne výbor klubu vyberie 24 najlepších fotiek. Tie budú zverejnené na FB stránke klubu a z nich fanúšikovia stránky vyberú 13, ktoré budú použité na kalendár. Na kalendár bude použitých 13 fotiek s najvyšším počtom „likov“.

Každý účastník súťaže môže poslať maximálne 6 fotiek, ktorých je autorom alebo na zverejnenie, ktorých má písomný súhlas autora. Meno autora fotky bude v kalendári uvedené. V predmete mailu prosím uveďte o ktorú súťaž máte záujem.

2.Úvodné fotky na oficiálnu web stránku

Posielajte fotky svojich ČSV v minimálnej veľkosti cca 1400 x 220pxl. Hľadáme fotky ČSV zo Slovenska, teda najlepšie také, ktoré budú ukazovať, že je to naše národné plemeno.

Termín na zasielanie týchto fotiek je takisto do 20.10.2017. Každý účastník môže poslať maximálne 6 fotiek, ktorých je autorom alebo na ktorých zverejnenie má písomný súhlas autora. Z poslaných fotiek výbor klubu vyberie 6 fotiek, ktoré sa budú na stránke meniť. Prosím nezabudnite uviesť o ktorú súťaž máte záujem.

 

Zaslaním fotografií každý účastník súhlasí s pravidlami a zaväzujete sa ich dodržať. Akékoľvek prípadné následky z ich nedodržania znáša každý účastník sám.

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak