Foto SVP Samorin 7.10.2017

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak