SILVESTROVSKÉ PRECHÁDZKY

Posledná akcia v roku 2017 organizovaná KCHČSV dňa 31.12.sa pomaly blíži.  Jedna sa plánuje tradične v Tatrách, druhá už tiež takmer tradične na Kačíne v Malých Karpatoch .  Bližšie informácie o stretnutí  doplníme neskôr.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak