Bryt z Údolia vlkov

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak