Hlavný poradca chovu informuje

Vetgene - oficiálne vyjadrenie

Pri analýze vzoriek na vyšetrenie mutácii na dwarfizmus bol zaznamenaný výskyt problému v testovaní. Pri konzultáciách s vedením firmy bolo nariadené opätovne pretestovanie daných vzoriek. Na základe nášho ďalšieho štúdia oblastí DNA , kde sa mutácie na dwarfizmus nachádzajú, a ktorá je veľmi problematická na detekciu, bola špecialistami-genetikmi metodika modifikovaná.

V snahe vyhnúť sa v budúcnosti podobným ťažkostiam, s cieľom poskytnúť chovateľom ucelenú systematickú bázu výsledkov sa vedenie našej firmy rozhodlo Vám oznámiť nasledovné:

- metodika na vyšetrenie dwarfizmu bola v priamej konzultácii so špecialistami v humánnej genetike modifikovaná

- vzorky testované pôvodnou metodikou budú postupne pretestované novou modifikovanou metódou zdarma
- po ukončení testácie a jej výsledkoch bude informovaný predseda klubu chovateľov československých vlčiakov ako i chovatelia

Mgr. Daniela Jakabová PhD.
Ondrejovova 30
821 03 Bratislava
Slovakia

t.č.:0907/025005
fax: 02/33016065
jakabova.medgene@gmail.com

Registrácia uchovneného jedinca do plemennej knihy!

  • Vykonáva LEN Plemenná kniha Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ).
  • Do PP dostane pes pečiatku CHOVNÝ PES / CHOVNÁ SUKA a dátum registrácie.
  • Potvrdenie chovnej spôsobilosti sa u psa vykonáva čo najskôr po bonitácii (majiteľ pošle ORIGINÁL PP psa doporučeným listom na adresu SPZ spolu so žiadosťou o uznanie chovnej spôsobilosti). Plemenná kniha zašle PP späť majiteľovi na dobierku.
  • U sučky stačí žiadať o uznanie chovnej spôsobilosti pri zápise jej prvého vrhu (ORIGINÁL PP sučky pošle majiteľ/chovateľ na Plemennú knihu SPZ spolu s Prihláškou vrhu). Preukaz pôvodu (PP) sučky vráti Plemenná kniha spolu s PP šteniat.

Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti

http://csv.sk/chov/docs/1096

------------------------------------------------

Vážení chovatelia a záujemcovia o uchovnenie. Dňa 05.06.2015 sa v Nitre konala Svetová výstava národných plemien,
vrátane československého vlčiaka. Túto výstavu bude KCHČSV SR akceptovať ako
podmienku absolvovania výstavy pre zaradenie do chovu.

------------------------------------------------

Základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení je „Pripúšťacie povolenie“.
Odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia.
Ak sa chystáte kryť vašu sučku, preverte si jeho platnosť.
Ak ju potrebujete predĺžiť, stačí kontaktovať csv.hpch@gmail.com

------------------------------------------------

Pri vývoze chovného psa/suky alebo pri úhyne/utratení/strate chovného jedinca
je majiteľ povinný oznámiť to hlavnému poradcovi chovu.

------------------------------------------------

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak