Pes pre život, nie pre biznis...

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis... venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

Zápisnica z členskej schôdze spolu s prílohou "Metodika sledovania pováh pri bonitácii".

Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

Zápisnica Výborová schôdza, Arnutovce, 1.3.2014

Zápisnica zo stretnutia medzi KCHČSV - SK a KCHČSV - ČR 17.7.2014 Jasenie

Blahoželáme ku zloženým skúškam! (Rok 2014)

KCHČsV SR by touto cestou chcelo poblahoželať k úspešne zloženým pracovným skúškam (iným ako SVP) a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena.

Blahoželáme šampiónom krásy! (Rok 2015)

KCHČsV SR by aj touto cestou chcelo poblahoželať k Šampionátu krásy a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena doma aj v zahraničí.

Výzva - šampióni krásy a pracovné skúšky

Dokončili ste s Vašim miláčikom šampionát krásy Slovenska alebo zahraničia? Zložili ste pracovnú skúšku - inú ako SVP?

Veterinárne podmienky pre účastníkov LVT Jasenie

Vážení členovia KCHČSV SR, milí táborníci.

Letný výcvikový tábor sa začne už tento víkend, chceli by sme poprosiť už prihlásených, ale aj Vás, ktorí sa doposiaľ neprihlásili a plánujú prísť aj so svojím miláčikom, aby si nezabudli priniesť so sebou aj očkovací preukaz/cestovný pas, kde budú mať potvrdenia o vakcináciách a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave psa.

Tešíme sa na Vás.
Výbor klubu KCHČSV SR

Výzva - spolupráca a sponzoring akcií KCHČSV SR

Možnosť podieľať sa na organizovaní a sponzoringu akcií, organizovanými KCHČSV SR.

Výzva

Možnosť vykonávania rozhodcu SVP pre členov klubu KCHČSV SR.

„Y“ Crying wolf

Klub chovateľov ČSV SR vyhlasuje svoje stanovisko k veci podozrenia primiešania krvi Saarloosovho vlčiaka do chovu v maďarskej chovateľskej stanici Crying wolf, vrh „Y“ a akceptovanie potomkov týchto šteniat do chovu v Slovenskej republike.

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak