Zápisnica zo schôdze výboru 5.6.2015

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. júna 2015 v Nitre

12.-14.6.2015 výcvikový víkend KCHČSV-Varín

Ako už tradične, prebehol v prostredí autokempingu Varín výcvikový výkend, ktorého sa zúčastnilo 11 ČSV.

Výzva pre majiteľov krycích psov

Výzva!

Majitelia krycích psov, skontrolujte si prosím či máte v poriadku platby za krytia, predovšetkým platby za zahraničné krytia!


Poplatky pre člena klubu za krytie:
- riadený chov 8,30€
- voľný chov 16,60€
- zahraničné krytie 16,60€


Poplatky pre nečlena klubu za krytie:
- riadený chov 24,90€
- voľný chov 49,80 €
- zahraničné krytie 49,80 €

Nové tituly krásy pre Slovenskú republiku

Prezídium SKJ schválilo poriadky nových slovenských titulov šampiónov.

Výzva - čakatelia na poradcu chovu.

KCHČSV SR týmto vyzýva svojich členov a chovateľov, ktorí majú záujem stať sa čakateľmi na poradcu chovu, aby tak urobili do 31.1.2015.

Pes pre život, nie pre biznis...

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis... venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

Zápisnica z členskej schôdze spolu s prílohou "Metodika sledovania pováh pri bonitácii".

Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

Zápisnica Výborová schôdza, Arnutovce, 1.3.2014

Zápisnica zo stretnutia medzi KCHČSV - SK a KCHČSV - ČR 17.7.2014 Jasenie

Blahoželáme ku zloženým skúškam! (Rok 2014)

KCHČsV SR by touto cestou chcelo poblahoželať k úspešne zloženým pracovným skúškam (iným ako SVP) a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena.

Blahoželáme šampiónom krásy! (Rok 2015)

KCHČsV SR by aj touto cestou chcelo poblahoželať k Šampionátu krásy a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena doma aj v zahraničí.

Výzva - šampióni krásy a pracovné skúšky

Dokončili ste s Vašim miláčikom šampionát krásy Slovenska alebo zahraničia? Zložili ste pracovnú skúšku - inú ako SVP?

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak