VÝSLEDKY SVP , Šamorín apríl 2020

Výsledky: 
SVP

Skúška SVP v apríli zrušená pre ochorenie COVID