Zvod mladých a bonitácia 16.4.2011 Varín

Výsledky: 
Bonitácie

 

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Mgr. Štefan Malík, Bc. Zuzana Melkusová 

 

 

MENO PSA

HODNOTENIE

Bonitácia:

PSY

Bajkal Tajomný tulák

As, C2, Of, R1, Xh 0,75, P1/68

 

SUKY

Aprilia Kuklík

As, E1, F2, Of, R1, Xv 53,33, P3/60

 

 

Igy Malý Bysterec

As, Oc, R1, Xf 113,11, P3/61

 

 

Juna Crying wolf

 As, J7, L8, R1, Xv 53,97, P5/63

Zvod mladých:

PSY

Badri z Devínskej

veľmi nádejný

 

SUKY

Aireen Absaroki

veľmi nádejná

 

 

Aura z Chtelnických lesov

veľmi nádejná

 

 

Femme Fatale z Údolí ticha

veľmi nádejná