Oznam hlavného poradcu chovu

Poradcovia chovu, rozhodcovia výkonu a posudzovatelia exteriéru existujúci stav

Posudzovatelia exterieru :

od roku 1985 z celkového počtu 10 záujemcov o výkon posudzovateľa exteriéru z radov členov KCHČSV SR uspeli len traja (3) : RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár. Pre zaujmavosť treba bližšie špecifikovať dôvody neúspechu :

- dvaja (2) nedosiahli potrebné bodové ohodnotenie pri záverečných skúškach a nezúčastnili sa opravných skúšok

- traja (3) sa rozhodli nepokračovať a nenastúpili k záverečnej skúške

- jeden (1) nenastúpil do kurzu

- jedna (1) nedosiahla predpísaný počet hospitácii u posudzovateľov ( skúšky vykonala a chýbala jej jedna hospitácia )

Poradcovia chovu :

Posledné skúšky poradcov chovu – resp. jediné sa konali dňa 2.8.2007 v horskom hoteli Geravy . Z troch (3) zúčastnených jeden (1) požiadal o odklad ( do dnešného dňa nepožiadal o vykonanie skúšky a na výzvy KCHČSV SR nereagoval ), skúšky zložili Mgr. Malík Štefan, Ing. Švaňa Jozef.

Poradcovia chovu RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár boli ustanovení do funkcií poradcov chovu Výborom KCHČSV ČSFR po úspešnom absolvovaní skúšok posudzovateľov exterieru . Skúšky plánované na koniec roku 2011 sa nekonali pre neúčasť dvoch (2) čakateliek !   

Rozhodcovia výkonu skúšky SVP :

V tejto oblasti máme prebytok rozhodcov ! Medzinárodný rozhodcovia sú : Polóny Ján, Medvecký Luboš, Mgr. Dreisig Adrian, Dóra Oskár. V súčastnosti sa pripravuje ku skúškam dlhoročný vedúci skúšok Mgr. Vavro Ondrej

Vyhliadky do budúcnosti :

Výbor KCHČSV SR navrhol a Členská schádza v roku 2009 schválila návrh pre zahájenie školenia adeptov na pozíciu poradcov chovu. Podmienky pre účasť v programe sú nasledovné :

- žiadateľ je chovateľ s minimálne jedným zapísaným vrhom Československého vlčiaka

- žiadateľ bude spolupracovať s konzultantom ( poradcom chovu )

- žiadateľ absolvuje stáže s poradcami chovu v regiónoch

- žiadateľ absolvuje jedno dvoj (2) dňové školenie

- žiadateľ sa bude pripravovať podľa spracovaných osnov

- žiadateľ bude pripustený ku skúške po dvoj (2) ročnom prípravnom období