Správa z výcviku na LVT SLOVENSKÝ RAJ - Hrabušise.

Vážení členovia klubu,

Ďakujem Vám - psovodom ktorý ste sa zúčastňovali výcviku a verím že vo svojej práci budete pokračovať aj nadalej.

O rok sa dúfam stretneme i pri skúškach vo väčšom počte.Pre nových bude pripravená opäť skúška BH. Psovodi ktorý ju absolvovali na tohoročnom LVT

budú môcť pokračovať napríklad stopárskou skúškou FPR1.

Takže pracujte a cvičte, pretože čím toho viac naučíte svojho psa, tým ľahšie sa bude Jemu žiť s Vami a Vám s Ním.

 

Správa z výcviku na LVT SLOVENSKÝ RAJ - Hrabušise.

Výcvik prebiehal v pokojnej atmosfére pod vedením skúsených kynológov a skvelých ľudí M.Mihoka, P.Lengváskeho, M.Hanajíka a P.Čurilu.

Pre záujemcov bol zakončený v nedeľu skúškou BH podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.

Cvičilo sa na ihrisku v areáli ubytovacieho objektu.Stopy sa trénovali na lúkach v blízkosti hrdla Hornádu cca. tristo metrov od objektu.

Tréning prebiehal trojfázovo: 6,00-8,00 stopy, 10,00-12,00 poslušnosť, 19,00-20,00 obrana (p.Mihok, p.Hanajík)

Ľudia so psíkmi v príprave na skúšku trénovali v dvoch fázach: 9,00-10,00 a 16,00-18,00 (p.Lengvársky, p.Čurila)

Záverečnej skúšky BH sa zúčatnilo 10 psov, z toho 6x ČSV, 2x doberman, 1x NO, 1x boxer.

Pri skúške vyhovelo 9 psov, nevyhovel 1.

ČSV:

Hermína Oskár Dór-Ľubomír Soják-50 bodov/dobre

Jassi spod Ďumbiera-Jarmila Martinková-38 bodov/nedostatočne

Ikar Oskár Dór-Jozef Maász-49 bodov/dobre

Caro od starkej-Marián Kotrlý-46 bodov/uspokojivo

Agathon Wolf Rhoderick Sodar-F.Bajana-55 bodov/veľmi dobre

Imassica Parepusis Oskár Dór-F. Bajana-58 bodov/výborne

Ďakujem týmto psovodom za dôstojné predvedenie svojich miláčikov a prajem im veľa úspechov pri ďalších akciách a skúškach.

Verím, že jeden neúspech psovodku neodradí, veď pri tréningoch sme všetci videli, že psík na to má.Aj pes je len "človek" a niekedy jednoducho nemá svoj deň.

Poďakovanie patrí aj vedúcej skúšok p.Michaele Mihok za vzorné spracovanie agendy a pomoc pri organizovaní hladkého priebehu skúšok.

Na záver prepis správy rozhodcu pre Zväz športovej kynológie SR:

 

Správa rozhodcu pre ZŠK SR:

Poveternostné podmienky: veľmi dobré

Pripravenosť psovodov: dobrá

Prihlásených: 10

Nastúpilo: 10

Vyhovelo: 9

Psov/sučiek: 6/3

Organizácia akcie a stručný priebeh akcie v zmysle s poriadkami a na riadeniami ZŠK SR:

Tieto skúšky boli požiadané v mimoriadnom termíne KCHČSV. V závere výcvikového tábora.

Cviky poslušnosti sa konali na futbalovom ihrisku a skúška v pouličnom ruchu sa uskutočnila na zbernom parkovisku za účasti

množstva turistov. Organizácia akcie bola výborne zabezpečená.

Figurant: nebol nutný.

Rozhodca ZŠK pre výkon psov: Piotr Čurila

14.8.2012 František Bajana