Oznam hlavného poradcu chovu

Ing. Mária Kajanovičová, Rázusova 49, 942 01 Šurany, t.č. 0905 309 912, e-mail: kajanovicova.m@gmail.com

Žiadam všetkých chovateľov a majiteľov československých vlčiakov, ktorí majú vo svojom vlastníctve psy a suky, ktoré majú splnené podmienky chovnosti:

  • SVP 1
  • absolvovanie min. 2 klubom odporúčaných výstav
  • RTG bedrového kĺbu s výsledkom A/A – B/B (resp. 0/0 - 1/1)
  • bonitácia s výsledkom suky P1 - P5, psy P1 - P3

a majú tieto výsledky zapísané v preukaze o pôvode psa, aby svoje zvieratá zaradili do registra chovných psov vedeným SPZ.

Môžu tak urobiť zaslaním žiadosti o zápis do chovného registra ( viď vzor ) s priloženým originálom preukazu o pôvode psa.

Po potvrdení chovnej spôsobilosti im bude PP obratom zaslaný späť a zviera bude vedené v národnom registri chovných psov plemena ČSV. Poplatok za potvrdenie chovnej spôsobilosti je 4 €.

Vzor žiadosti nájdete tu.

 

ĎAKUJEM

..................................

Mária Kajanovičová
hlavný poradca chovu