Oznam hlavného poradcu chovu

Ing. Mária Kajanovičová, Rázusova 49, 942 01 Šurany, t.č. 0905 309 912, e-mail: kajanovicova.m@gmail.comŽiadam všetkých chovateľov a majiteľov československých vlčiakov, ktorí majú vo svojom vlastníctve psy a suky, ktoré majú splnené podmienky chovnosti:SVP 1absolvovanie min. 2 klubom odporúčaných výstavRTG bedrového kĺbu s výsledkom A/A – B/B (resp. 0/0 - 1/1)bonitácia s výsledkom suky P1 - P5, psy P1 - P3a majú tieto výsledky zapísané v preukaze o pôvode psa, aby svoje zvieratá zaradili do registra chovných psov vedeným SPZ.Môžu tak urobiť zaslaním žiadosti o zápis do chovného registra ( viď vzor ) s priloženým originálom preukazu o pôvode psa.Po potvrdení chovnej spôsobilosti im bude PP obratom zaslaný späť a zviera bude vedené v národnom registri chovných psov plemena ČSV. Poplatok za potvrdenie chovnej spôsobilosti je 4 €.Vzor žiadosti nájdete tu. ĎAKUJEM..................................Mária Kajanovičováhlavný poradca chovu