Dysplázia (DBK a DLK)

Dysplázia

Dysplázia je dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje, že kĺby nedržia tak pevne, ako by mali. Ide o abnormálny rast hlavice a jamky kĺbu. Spôsobuje to u psa bolesti a tuhosť zadných nôh, takže pohyb je namáhavý a nepríjemný. Československý vlčiak patrí medzi plemená náchylné na toto ochorenie. Dyspláziu označujeme ako DBK  - dysplázia bedrového kĺbu alebo DLK - dysplázia lakťového kĺbu.

Genetika vplýva na dyspláziou zo 60 - 80%, zvyšok prostredie a výživa psa. Najdôležitejším obdobím vývoja chrupaviek je cca do 9 mesiaca, dysplázia vzniká najčastejšie medzi 4 - 6 mesiacom. Ďalšou štatistikou je, že pri oboch rodičoch negatívnych na DBK či DLK sa rodí 80% zdravých psov a 20% s náchylnosťou na ochorenie. Pri príznakoch DBK či DLK u jedného, či oboch rodičov je to naopak. V štatistike sú rozdiely a niektoré zdroje uvádzajú až 30% predpoklad. Je nutné testovať nie len chovné jedince, ale aj ich potomkov, aby sa ukázal aj faktor dedičnosti a prenášania predispozície dysplázie.

Šteňatá sa nenarodia s dyspláziou, ale môžu sa narodiť so sklonom k nej. Zmeny môžu byť postupné, ale aj očividné. Uvoľnené kĺby môžu po čase spôsobiť odieranie kostí, čo môže viesť k bolestivej forme artritídy. Pes kríva a snaží sa nezaťažovať končatinu. Pri akomkoľvek krívaní je na mieste zabezpečiť psovi teplo, kľud, minimálny pohyb. Vlčiak je však plemeno neposedné, preto ho musíme k oddychu doslova "nútiť". Na definitívne identifikovanie ochorenia je nutné počkať do cca 6 mesiaca veku psa, vtedy je už totiž ochorenie jednoznačne potvrditeľné. RTG vyšetrenia pre zaradenie do chovu sa robia od 1,5 roka, ideálne je od dvoch rokov, kedy je vyššia pravdepodobnosť správneho určenia negatívneho, či pozitívneho nálezu.

Ak je pes náchylný na dyspláziu bedrových kĺbov je potrebné aby sme jej predišli.

 • nepreťažujeme nohy – psa neprekrmujeme a udržiavame ho štíhlym
 • vyhýbame sa predávkovaniu vápnikom, ktorý sťažuje rast chrupaviek a tiež nadmernému podávaniu vitamínu D, do stravy je vhodné pridať chondroprotektíva
 • pohyb psa a cvičenie nepreháňame, ale ani nezanedbávame – plávanie udržuje psa v kondícii, nezaťažuje kĺby, pozor na nárazy, skoky
 • dysplázia je dedičná choroba a ak ňou boli postihnutí rodičia, je pravdepodobná náchylnosť aj u ich šteniat
 • ideálnym vekom kedy dať vyšetriť vlčiaka na DBK je 24 a viac mesiacov, presnosť je vtedy až 95%

Chov ČsV a DBK

Podmienkou uchovnenia československého vlčiaka je aj vyšetrenie na toto ochorenie. Vyhodnotenie robí len jeden veterinár na Slovensku, aby zostalo objektívne. Vyšetrenie sa robí pomocou RTG, je bezbolestné. Snímky sa zhotovujú z oboch kĺbov, ako u DBK, tak u DLK, jednak pre porovnanie kĺbov a tiež, že je vysoko pravdepodobné, že poškodené sú oba kĺby. Dysplázia je dedičná choroba, preto treba sledovať jej vývoj pri chove. Momentálne sa uvažuje o zavedení podmienky chovnosti aj RTG vyšetrenie na DLK tak, ako je to v Českej republike.

Diagnostika, vyšetrenie

Na Slovensku je podmienkou uchovnenia sučky a psa vyšetrenie bedrového kĺbu pomocou RTG a jeho vyhodnotenie klubovým veterinárom. RTG vyšetrenie však môže dať majiteľ spraviť a vyhodnotiť aj bez chovateľských ambícií. Môže dať psa vyšetriť nie len na prítomnosť bedrovej dysplázie, ale aj lakťovej. Môže ho dať robiť na konci vývoja psa - teda v 1,5 - 2 rokov a potom neskôr v starobe. Ideál a takmer 100% presnosť prítomnosti a stupňa dysplázie vedia veterinári určiť v 2 rokoch. Presnosť ovplyvňuje vek psa. Presnosť u 3 - 6 mesačného psa je 89,6%, u 7 - 12 mesačného už 93,8% a u 13 - 18 mesačného 95,2%.  Veľmi skoré testovanie, teda hneď v jednom roku veku nie je úplne presné a je lepšie vyčkať do dvoch rokov.

Veľmi dôležitým aspektom je kvalita snímku, veterinár, ktorý ho vyhotovuje by mal dbať na to, aby boli hlavice kĺbov ostré a viditeľné, aby nevznikli pochybnosti pri hodnotení. Psa je dobré uspať, pretože poloha, v ktorej je pes snímkovaný nemusí byť pohodlná. Narkóza je záťažou pre psa, ale pre zdravého jedinca nepredstavuje nebezpečenstvo.

Výsledok RTG vyšetrenia sa pošle klubovému veterinárovi, ktorý snímok vyhodnotí v stupňoch. Pre každý kĺb zvlášť.  Pri hodnotení sa sleduje hlavne:

 • kĺbna jamka - jej hĺbka, okraj
 • hlavica kĺbu - jej poloha, symetria, hĺba vnorenia do jamky
 • prechod medzi telom stehennej kosti a hlavicou - uhol
 • kĺbna štrbina - medzi plochou hlavice a plochou jamky
 • uhol, ktorý zviera stred hlavice a okraj jamky
 • sekundárne zmeny - kostné výrastky
 • posudzuje sa aj samotná kvalita snímku, či je hodná posúdenia a poloha jedinca pri snímkovaní vyhovuje predpisom FCI

Končatiny musia byť na snímku symetricky zobrazené, vzájomne paralelne v pozdĺžnej osy, správne vytočené, veterinár musí presne nasmerovať hlavice tak, aby bolo zobrazenie jednoznačné. Posunutie, zlé natočenie môže skresliť posudok - napr. hĺbku zapuzdrenia do jamky,...

Posúdenie dysplazie podľa FCI

 • Stupeň A - (alebo 0) - Bez príznakov dysplázie

Anatomicky pravidelný kĺb, hlavica stehenná a jamka sú súbežné, kĺbna štrbina je úzka a rovnomerná, zvierajú uhol 105 alebo viac stupňov.

 • Stupeň B - (alebo 1) - Prechodný, takmer normálny kĺb

Mierna anatomická nepravidelnosť, mierne nesúbežná hlavica, uhol je viac ako 100 stupňov.

 • Stupeň C - (alebo 2) - Ľahká dysplázia

Pozorovateľná anatomická nepravidelnosť, hlavica a jamka sú nesúbežné, uhol zvieraný kĺbom je viac ako 100 stupňov, malé príznaky osteoporózy.

 • Stupeň D - (alebo 3) - Stredná dysplázia

Zreteľná nepravidelnosť, zreteľná nesúbežnosť jamky a hlavice, uhol zvieraný kĺbom je viac ako 90 stupňov, hlavica stráca guľatý tvar, príznaky osteoporózy.

 • Stupeň E - (alebo 4) - Ťažká dysplázia

Výrazná anatomická nepravidelnosť zreteľné plytké okraje jamky, deformácie hlavice, osteoporóza, uhol je pod 90 stupňov.

Práve správne posúdenie a zaradenie do stupňa dysplázie môže byť sporné. Moderná medicína a nové spôsoby hodnotenia, s viacerými ukazovateľmi môžu hodnotenie zhoršiť. Práve toto je problémom v Českej republike, kde množstvo psov má hodnotenie horšie, ako by malo hodnotenie v okolitých štátoch.

Možnosti liečenia

Ak už je dysplázia bedrového kĺbu potvrdená, záleží od jej stupňa, či bude pes zaradený do chovu alebo nie. Na Slovensku sú do chovu pustení len psi s hodnotením do B / resp.1 / stupňa (vrátane), v Českej republike do C / resp.2 / stupňa (vrátane). Pri postihnutí sa môže kĺb liečiť (správne slovo je však "potláčať príznaky") chirurgicky alebo pomocou liečiv. Pri chrirurgickom riešení je v 90% pozitívny výsledok a pes je znova schopný zaradiť sa do bežného života a vykonávať svoju prácu, aj namáhavú.

Pre kosti a kĺby sú dôležité nasledovné vitamíny:

 • vitamín A,
 • vitamín B2,
 • vitamín B5,
 • vitamín B6,
 • vitamín B12,
 • vitamín K,
 • vitamín D,
 • vitamín C.

Pri zistení dysplázie ťažšieho stupňa, je dobré psovi poskytnúť dostatok tepla, napríklad masážami kĺbov, kľudu a oddychu. Nezaťažovať ho dlhými prechádzkami, najlepšie je 5 krátkych prechádzok denne. Je na mieste odstránenie obezity, ak ju pes má. Niektorí psi sa musia "rozhýbať", odstrániť stuhlosť kĺbov, pred samotnou vychádzkou. Pravidelný pohyb je však nutný. Výborné je plávanie. Odporučiť môžeme aj chondroprotektíva, výživové doplnky na kĺby. U vlčiakov prejavy nie sú také dramatické, aj pes s ťažšou dyspláziou normálne funguje, bez ťažkostí.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok