Výzva

Vážení členovia KCHČSV SR.

Touto cestou by sme radi ponúkli všetkým členom nášho klubu možnosť vykonávať post rozhodcu SVP – skúšok vytrvalosti psa.

Podmienky sú:

1.       Členstvo v klube min. 5 rokov – nepretržite

2.       Znalosť základnej anatómie psa

3.       Ovládanie skúšobného poriadku SVP

4.       Absolvovanie min. jednej skúšky SVP 1

5.       Pomoc pri organizovaní – zabezpečovaní min. 2 – 3 skúšok SVP.

 

Klub poskytne záujemcom, ktorí spĺňajú body 1 – 4, aby hospitovali – pomáhali s organizovaním na skúške SVP (na Západnom alebo Východnom Slovensku).

 

V prípade záujmu prosím kontaktujte so svojou žiadosťou tajomníka klubu.