Zápisnice

Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2010

Zápisnica z  členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2010 v Belianskej doline - chata Havranovo.

Zápisnica zo schôdze výboru 5.12.2009

Zápisnica zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. decembra 2009 v Bratislave.

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 7.11.2009

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze - doplňujúce voľbý do Výboru KCHČSV SR za odstupujúcich členov, ktorá sa konala 7. novembra 2009 v kolibe sv. Krištofa na Donovaloch.

Zápisnica z členskej schôdze 15.8.2009

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 15.8.2009 v Trusalovej.

Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2008

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 8.augusta 2008 - Hronec

Zápisnica z členskej schôdze 3.8.2007

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 3.augusta 2007 – Geravy, Slovenský Raj.

Zápisnica z členskej schôdze 12.8.2006

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 12. augusta 2006 – Trusalová

Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2005

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2005 - Trusalová

Stránky