Kontakty

Výbor Klubu chovateľov Československého vlčiaka SR

Predseda (chairman)

Ľuboš Zaremba
Okružná 19
053 11 Smižany
0904 431 709,
csv.predseda@gmail.com
languages: slovensky

1. Podpredseda + Skúšky vytrvalosti (SVP)
 

Šlangová Marcela,
Kapustná 15,04017
Košice-Barca,
+421 915139244
csv.1podpredseda@gmail.com

 

 

 

2. Podpredseda + Výstavy (dogshows)

 

 

 

 

 

 

Ekonóm klubu (payments)

Miriam Pavlíková
Mierová 812/24,
919 27 Dolné Lovčice

0911 233 933,
csv.ekonom@gmail.com
languages: slovensky

Tajomník (memberships)

Ing. Veronika Bognárová
Podlipa 413/32,
Ľubietová, 976 55
0904 904 468, 

csv.klub@gmail.com

languages: english

Hlavný poradca chovu (breeding advisor)

Ing. Janka Tarkaničová
Komárany 123, 093 01
Vranov nad Topľou
0903 597 438
,
csv.hpch@gmail.com
 

languages: english, deutsch

Člen výboru - Výcvikový referent (training)
 

František Bajana
Mládeže 167,
013 42 Horný Hričov
0905 410 618, info@aquareef.sk

Predseda KRK (club control)
 

Viktor Veliký
Hlinné 177,
094 35 Hlinné
0908 952 666,
csv.krk@gmail.com

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak