VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH A BONITÁCIE – Betlanovce 20.11.2021

Výsledky: 
Bonitácie

Zvod mladých

ENRYS Vilhanov dvorveľmi nádejný                  
BOSCH HIERO Dunajský vlkveľmi nádejný
DAL MAN Old Grey Gunveľmi nádejný
ERAGON z Rosíkovanádejný

Bonitácia

ADAHY Lupus AureaAsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,667 SK      
GERONIMO Goyathlay Šungmánitu-ha Khoyáke          AsE3OfP3/69 Xv53,62 Xf110,14 Xh0,611 SK      
BION Vilhanov dvor          AsOfP3/67 Xv53,73 Xf110,45 Xh0,588 SK      
GRACIANO Corda Elizabeth Luporum          AsE3OhP3/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,706 SK      
NATIVO Lupus Ardor          AsOgP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,611 SK      
ERIK Miracle Mia          AsOgP1/66 Xv57,58 Xf107,58 Xh0,647 SK      
BRIANA Vilhanov dvor          AsK1OhP3/62 Xv53,23 Xf108,06 Xh0,625 SK      
AISHA Vreteň wolf                  AsE1OhP3/62 Xv54,84 Xf111,29 Xh 0,625      
LUSSY Čierny Ónyx          AsOgP3/62 Xv53,23 Xf109,68 Xh0,733 SK      
NIKKA Lupus Ardor           AsJ5OgP3/63,5 Xv55,12 Xf107,09 Xh0,647 SK