Kontakt

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31773125

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160
BIC: GIBASKBX

Dôležité upozornenie:
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie,...)!!! Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Korešpondenčná adresa - pre všetky žiadosti, dokumenty,...:

Ing. Eva Brezinová
Jungmannova 18
851 01 Bratislava
+421 907 642 323

e-mail: csv.klub@gmail.com

Adresa admina webu:

e-mail: csv.klub@gmail.com

Vedenie klubu:

Kontaktné adresy na členov výboru klubu.