2% dane

Oznamujeme členom, ale aj nečlenom klubu.
Klub československého vlčiaka za rok 2023 nemôže poberať 2% dane.

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA KCHČSV SR 25.11.2023 Pezinok

Výstava venovaná 30. výročiu samostatnosti KCHČSV SR a zároveň 30. výročiu nášho klubu ako garanta plemena československý vlčiak

ROZHODCA: MVDr. František ROSÍK ml . / SK

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

Vrh W Malý Bysterec

Vyjadrenie výboru KCHČSV SR k vrhu W Malý Bysterec

Dňa 05.09.2023 písomne informoval chovateľ chovateľskú komisiu o výsledkoch DNA analýzy testov vrhu W Malý Bysterec, kde bolo zistené, že u dvoch súk z vrhu W Malý Bysterec nie je zhoda u rodičov uvedených v preukaze pôvodu, konkrétne:

- Win Malý Bysterec SPKP 4451

- Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450

IMPORTOVANÉ JEDINCE - informácia

Vážení členovia KCHČSV. 
 
Chcem upozorniť, že všetci, ktorí si doveziete vlčiaka zo zahraničia spolu s exportným preukazom, tak ste povinný registrovať vašeho psíka na Slovensku do Slovenskej plemennej knihy! Inak sa nebude môcť zúčastňovať skúšok, výstav a bonitácií. Môžete prísť o šampionáty a nemusí váš pes byť zaradený do chovu.

ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Piešťanský pivovar ŽiWELL - 11.11.2023 PRIHLASOVANIE UKONČENÉ !!!

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.

Úprimnú sústrasť

Dňa 28.09.2023 zomrel pán pplk. Ing. Karel Hartl, ktorý bol významnou osobnosťou československej kynológie. 

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine.

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Výsledký Špeciálnej výstavy Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Rozhodca/Judge:  VÁCLAVÍK MIROSLAV (CZ)      

Zápisnica z členskej schôdze 06.08.2023, Dolný Kubín

Dňa 06.08.2023 sa konala členská schôdza v Dolnom Kubíne.

Program člensej schôdze zaslaný členom:

VÝCVIKOVÝ VÍKEND - Vincov les 5.10 - 08.10.2023

Milí priatelia,
pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 5.10.-8.10.2023 v Chatovej osade Vincov les.

XXVI. Európska výstava KCHČSV SR 5.8.2023 Dolný Kubín

XXVI. Európska výstava československého vlčiaka, 05.08.2023               

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHČSV SR 4.8.2023 Dolný Kubín

Výsledky Klubovej výstavy 04.08.2023

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

 

Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.

UBYTOVANIE -Letný tábor, D. Kubín 2023

Ubytovanie je možné v bungalovoch, vo vlastných stanoch prípadne karavane, v kempe Tília Gäceľ.

Rekreačné /ubytovacie poukazy nebude možné uplatniť.

Ubytovanie v bungalovoch

Ubytovanie je možné iba v termíne 04.08. – 07.08.2023 (piatok – pondelok), prípadne so začiatkom od 03.08.2023 (štvrtok).

Cena za ubytovanie v bungalove od 99 EUR / noc (6 osôb)

Raňajky - povinne: 9 EUR / deň / osoba

Poplatok za psa: od 5 EUR / noc

30. výročie Klubu chovateľov československého vlčiaka Skovenskej republiky

Milí priatelia,
tento rok a dnešný dátum 4.7. je veľmi významný pre náš klub, pre KLUB CHOVATEĽOV ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Tento rok oslavuje náš klub 30 rokov samostatnosti. Dnes je to už 30 rokov čo zodpovedáme za toto nádherné a obdivované plemeno.
Po rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty bola na 23.1.1993 zvolaná konferencia delegátov pobočiek ešte celoštátneho československého klubu chovateľov ČSV, na ktorej sa po hlasovaní delegátov rozhodlo o odčlenení pobočiek klubu  Českej republiky od slovenskej pobočky.

LETNÉ VÝSTAVY 2023 SPONZORING

Milí priatelia,

už o dva mesiace organizujeme klubové výstavy. Aby boli výstavy atraktívne, tak hľadáme sponzorov, ktorí by vedeli prispieť vecnými darmi pre vystavovateľov a ich vystavovaných miláčikov - víťazov tried ako aj celkových víťazov výstav. Mená a logá sponzorov budú samozrejme uvedené vo výstavných katalógoch.

Kto by chcel prispieť sponzorskými darmi, nech najneskôr do 20.7.2023 píše na csv.1podpredseda@gmail.com , ďalšie informácie na tel.č. 0915139244

M.G.

Prehliadka plemenných psov 6.8.2023

Aj tento rok sa chystá Letný tábor s československými vlčiakmi, ktorý prináša bohatý program pre všetkých majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena. 
 
Týmto chceme pozvať všetkých majiteľov CHOVNÝCH PSOV na Slovensku - samcov bez ohľadu na vek a počet vrhov, aby predviedli svojich plemenníkov na tejto prehliadke, kde máte jedinečnú možnosť ich zviditelniť a predstaviť chovateľskému publiku. 
 
Veľkou výhodou oproti klasickej výstave bude verejné PREDSTAVENIE konkrétneho jedinca, žiadne meranie, žiadne poplatky a žiadne hodnotenie.

Stránky