AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY - SVP I,II,III - Šamorín 15.10.2022

Výsledky: 
SVP

V sobotu sa uskutočnila skúška vytrvalosti čsv. Počasie ideálne pre vytrvalostný beh a nádherné prostredie Hrušovskej zdrže poskytli ideálne podmienky pre túto akciu. Výsledky tomu aj zodpovedajú