Výsledky zvodu a bonitácie Horný Hričov, 07.11.2015

Výsledky: 
Bonitácie

 

Rozhodca: František Rosík, ml.

 

Zvod mladých

Angas z Vlčej horyveľmi nádejný
Kajman Oskár Dórveľmi nádejný
Aura z Vlčej horyveľmi nádejná
Berta z Iduškinej farmyveľmi nádejná
Fany Vikvel wolf veľmi nádejná
Kajedna Oskár Dórveľmi nádejná
Kadva Oskár Dórveľmi nádejná
Daffy Vikvel wolf veľmi nádejná
Baška Strážca divočinyveľmi nádejná
 
Bonitácia
 
Bobo z Chtelnických lesovAs Of P1/ 68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,
621 SK 
Juri Oskár DórAsOfP1/67Xv56,72Xf110,45Xh0,
648SK
Ember Vikvel wolfAsK1OhP1/65Xv56,92Xf107,69Xh0,
6875SK
Anička Strážca divočinyAvK1OgP1/66,5Xv55,64Xf109,
77Xh0,6875SK