Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov, 27.11.2010

Zvody a bonitácie: