Zvod mladých a bonitácia Hrabušice, 10.08.2012

Zvody a bonitácie: