12.-14.6.2015 výcvikový víkend KCHČSV-Varín


Víkend bol zameraný podľa záujmu od výchovy a socializácie až po prípravu na skúšky z výkonu.
V piatok a sobotu prebehol seminár, ohľadom metodiky, cieľov a možností pri výcviku, chyby psovodov pri jednotlivých cvikoch a individuálne plány do nasledujúceho obdobia.
Výcvik viedol skúsený kynológ Lukáš Laurenčík - figurant z KK Žilina 1.