2% z daní pre KCHČSV SR

Milí naši priatelia, členovia Klubu chovateľov československého vlčiaka, sympatizanti a rodinní príslušníci.

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite, že  pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane, môžete uviesť, že 2% z daní za účtovný rok 2015 poskytnete nášmu občianskemu združeniu, aby sme aj naďalej mohli zlepšovať služby pre členov nášho klubu.. 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2016- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2016

15.2.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno, názov:  Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31773125

Tlačivá a postup krokov sa líši podľa toho, či ste právnická osoba ( a. s., s. r. o.) alebo fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama).

STIAHNITE SI TLAČIVÁ:  na tomto odkaze

všetky potrebné info tu