Blahoželáme ku zloženým skúškam! (Rok 2014)

KCHČsV SR by touto cestou chcelo poblahoželať k úspešne zloženým pracovným skúškam (iným ako SVP) a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena. Sú dôkazom toho, že sa to dá a motiváciou pre ostatných na sebe pracovať.


V ROKU 2014 ZLOŽILI PRACOVNÚ SKÚŠKU:

CARCHI Tasha - Skúška doprovodného psa s testom správania BH-SK podľa skúšobného poriadku ZŠK-SR;
Skúška vytrvalosti psa SVP 2, s hodnotením res.CACT
(o: HITT spod Ďumbiera, m: Grace Malý Bysterec)
chovateľ:
Frederika Karellová-Poláková, majiteľ: Ing. arch. Lukáš Vasiľ

BALOO z Blatnických vinic - Skúška poslušnosti BH/VT podľa medzinárodného skúšobného poriadku FCI
(o: UNKAS z Molu Es, m: AIKA z Vlčího dubu)
chovateľ:
MVDr. Milan Hanačík, majiteľ: Ing. Janka Tarkaničová

CAPA NEGRA Lupus Ardor - Skúška poslušnosti BH/VT podľa medzinárodného skúšobného poriadku FCI
(o: BALOO z Blatnických Vinic, m: CONA Veľký Jarok)
chovateľ:
Ing. Janka Tarkaničová, majiteľ: Marcela Šlangová

(zoznam aktualizujeme priebežne, podľa zaslaných info na mail: tobrok.wolfdogs@gmail.com)