Možnosť propagácie chovateľskej stanice

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky ponúka slovenským chovateľom jedinečnú možnosť propagovať svoju chovateľskú stanicu formou umiestnenia názvu chovateľskej stanice na propagačnom klubovom stánku, ktorý sa prvý krát objaví už na rôznych slovenských výstavách. S týmto stánkom sa budete môcť stretnúť aj na niektorých, klubom organizovaných udalostí.

Propagácia na tento rok je už uzatvorená. O najbližšej zmene a možnosti pridať svoju chovateľskú stnaicu, budeme včas informovať.

Info a poplatky:

Názov chovateľskej stanice bude umiestnený na stánku na rok za poplatok min.15€, horná hranica nie je stanovená, je dobrovoľná.

Pri zaplatení vyššej sumy, ako je minimum, bude názov tejto chovateľskej stanice väčší od ostatných.

Názvy budú na stánku celý kalendárny rok, počas tohto obdobia nebude možné meniť názvy.

Bližšie info poskytne ekonómka klubu Miriam Pavlíková.