Platby na účet klubu

Chceme požiadať všetkých členov klubu, ktorí uhrádzajú svoje platby na účet klubu, aby využili JEDNOZNAČNE identifikovateľný spôsob platby a účel. Vklad cez poštu toto neumožňuje. Dnes, tj. 04.03. sme opäť obdržali neidentifikovateľnú platbu vo výške 25€, vloženú cez poštu. Prosíme, kontaktujte ekonómku klubu, aby sme mohli platbu priradiť správne. AK UHRÁDZATE AKÉKOĽVEK POPLATKY, VŽDY UVEĎTE SVOJE MENO A ÚČEL PLATBY!!! ĎAKUJEME!