XVI. Európska výstava československého vlčiaka

KCHČSV SR a CCLC (Klub chovateľov čsv v Taliansku) sa dohodli že XVI. Európska výstava v roku 2012 sa uskutoční v termíne 24. – 25.03.2012 v Taliansku. Bližšie informácie budú včas zverejnené.