Kontakty

Výbor Klubu chovateľov Československého vlčiaka SR

Predseda (chairman)
1. Podpredseda + Skúšky vytrvalosti (SVP)
Obrázok
 • Marcela Gábrielová (Šlangová)
 • Kapustná 15
 • 040 17 Košice-Barca
 • +421 915 139 244
 • csv.1podpredseda@gmail.com
 • languages:slovensky,nemecky
2. Podpredseda + Výstavy (dogshows)

 • Ing. Jana Dudíková                
 • Vysokohorská 1                                
 • 841 03 Bratislava 
 • +421 905 325 963
 • csv.2podpredseda@gmail.com
 • languages: anglicky                   
Ekonóm klubu (payments)
 • Miriam Pavlíková
 • Mierová 812/24,
 • 919 27 Dolné Lovčice
 • +421 911 233 933,
 • csv.ekonom@gmail.com
 • languages: slovensky
Tajomník (memberships)

 • Ing. Veronika Bognárová
 • Harmanec 16
 • Harmanec 976 03
 • +421 904 904 468, 
 • csv.klub@gmail.com
 • languages: english
Hlavný poradca chovu (breeding advisor)
 • Ing. Janka Brussová Tarkaničová
 • Pavlovce 234, 094 31
 • Hanušovce nad Topľou
 • +421 903 597 438,
 • csv.hpch@gmail.com
 • languages: english, deutsch
Člen výboru - Výcvikový referent (training)
Predseda KRK (club control)