2% dane

Oznamujeme členom, ale aj nečlenom klubu.
Klub československého vlčiaka za rok 2023 nemôže poberať 2% dane.
Za pochopenie ďakujeme