Čipovanie šteniat - postup

 

V súlade s Uznesením Členskej schôdze zo dňa 05.08.2011, ktorá sa konala v Hrabušiciach - Podlesku chovateľ zabezpečuje počnúc dňom 1.1.2012 čipovanie šteniat narodených v roku 2012.

Chovateľ podľa Chovateľského poriadku § 39 oznámi do 7 dní narodenie šteniat hlavnému poradcovi chovu, ktorý zabezpečí vykonanie kontroly vrhu vo veku medzi 4 – 5 týždňom veku šteniat.

Príslušný poradca chovu vykoná kontrolu vrhu, vykoná hodnotenie vrhu a sučky, stav chovného zariadenia a v spolupráci s chovateľom vypíše formulár “Prihláška k zápisu šteniat”. Chovateľ s riadne vypísaným formulárom vykoná návštevu u veterinárneho lekára, ktorý je vedený v zozname zmluvných partnerov SPZ.

Veterinárny lekár po vykonaní čipovania prilepí štítok čiarového kódu k menu čipovaného šteňaťa a potvrdí svoj výkon podpisom a razítkom.

Chovateľ doporučenou zásielkou odošle dva formuláre (jeden potvrdený veterinárnym lekárom + jeden potvrdený poradcom chovu) na SPZ k ďalšiemu vybaveniu .

 

                                                                                                                  Oskár Dóra
                                                                                                       poverený hlavný poradca chovu

 

20. februára 2012