Výzva na uhradenie členských príspevkov a poplatkov za krytie!

Žiadame členov Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorí nemajú uhradené členské príspevky za rok 2011 a poplatky za krytie, aby tak urobili do termínu 30.6.2012. Poplatky môžete uhradiť na bankový účet Klubu.Slovenská sporiteľňa, a. s.,číslo účtu: 0082139160/0900Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...)!!!Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!