Udeľovanie titulu Klubový šampión

Titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. Predstavuje vyvrcholenie chovateľskej aktivity a je zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku je obrazom kvality chovaných jedincov.Dosiahnutie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku by malo byť cieľom a snom väčšiny chovateľov, čím zákonite musí zvýšiť kvalitu práce, účasť na výstavách organizovaných klubom. Nie náhodou medzi najlepšie hodnotené výsledky patria výsledky z klubových a špeciálnych výstav čím chcem zlepšiť chuť zúčastňovať sa na klubových akciách, čo zároveň musí priniesť postupne ich čoraz väčšiu kvalitu. Zaradenie do súťaže1.Účasť na súťaži je dobrovoľná a môžu sa jej zúčastniť len psy v majetku členov KCHČSV SR.2. Majiteľ, psa prihlasuje do súťaže zaslaním písomnej prihlášky a fotokópie preukazu o pôvode s výstavnými výsledkami naraz k termínu uzávierky (31.6.) klubom poverenej osobe. Prihlášky zasielať na luboszaremba@gmail.com alebo Ľuboš Zaremba,Okružná 19,Smižany 053 11, kontakt: +421904 431 7093. Pes zo súťaže a z TOP rebríčka je vyraďovaný, ak jeho majiteľ prestane byť členom klubu, alebo ak pes uhynie.4. Do bodového hodnotenia jedincov sa započítavajú iba SLOVENSKÉ výstavy, európska a svetová výstava.Hodnotenie Súťaž KLUBOVÝ ŠAMPIÓN.1. Jedinec musí získať požadovaný počet bodov podľa tabuľky bodového ohodnotenia výstavných výsledkov a to:pes -  300 bodovsuka - 250 bodovTOP rebríček.1. Oznámené výstavné výsledky sa spracujú podľa bodovacej tabuľky a zostaví sa aktuálny TOP rebríček .2. TOP rebríček sa zostaví s 20 najúspešnejších jedincov. Po každej výstavnej sezóne sa TOP rebríček aktualizuje o nové dosiahnuté výsledky.3. K predchádzajúcemu počtu bodov sa pripočítajú ďalšie body a tým sa poradie každý rok môže zmeniť.4. Každoročne sa z TOP rebríčka vyhodnotia traja najúspešnejší výstavný jedinci za daný kalendárny rok.Viac informácií nájdete v dokumentoch.