Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu

Mimoriadna členská schôdza

KCHČSV SR Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční počas výcvikového víkendu 26-28.10.2012 v Trusalovej.
Schôdza sa bude konať v nedeľu – 28.10.2012 od 13:00.

Program:

  1. Voľba mandátovej komisie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba volebnej komisie
  4. Voľba overovateľov zápisnice
  5. Voľba predsedu  KandidátOskár Dóra
  6. Voľba ekonóma KandidátTomáš Pataky
  7. Iné
  8. Diskusia

KCHČSV SR