Vyjadrenie predsedu KCHČSV SR k pripravovaným zmenám zákona č. 282/2002 Z.z. adresovaný predstaviteľom Slovenskej kynologickej jednoty

Vážení predstavitelia Slovenskej kynologickej jednoty.

S ľútosťou a pocitom bezmocnosti sledujeme udalosti posledných dní.

     Tak, ako mnohí  kynológovia a kynologické kluby, ani my nesúhlasíme s podaným návrhom zákona, ktorý mení podmienky držania psov. Myslíme si, že tento zákon je priam likvidačný pre naše plemeno, najmä vzhľadom k tomu, že sa jedná o najmladšie slovenské plemeno. Nedisponujeme takým množstvom chovných jedincov, aby sme takýto stav ustáli a zabezpečili ďalší rozvoj plemena. Bude pre nás veľmi zložité osloviť a presvedčiť nových potencionálnych majiteľov plných predsudkov  o tom, že práve naše jedince sú povahovo vyrovnané a nie sú pre ľudí nebezpečné. Média nám tento už dosť nepríjemný stav nepomáhajú napraviť, ba priam ho zhoršujú a širokej verejnosti poskytujú vlastný a skreslený pohľad na vec.

     My, predstavitelia KCHČSV SR,  považujeme tento návrh za diskriminačný a neodborný. Je smutné, že naše strešné organizácie dopustili to, aby sa do zoznamu psov so sprísneným držaním dostali aj naše národné plemená.
Národné plemená, ktoré by mali byť považované za národné bohatstvo a mali by sme ich chrániť.  „Aj deťom v škole budeme zakazovať čítať slovenskú tvorbu?!“

      Akým spôsobom chceme garantovať plemeno vo svete, ak ho nedokážeme chrániť pred nezmyslom, ktorý spúšťa jeho pomalú likvidáciu vo vlastnej krajine. Už samotný názov nášho plemena uvedený v pripravovanom zozname : Československý „ovčiak“  napovedá o „odbornosti“ strojcov tohto zoznamu.

Dúfame, že spoločne vyvinieme maximálne úsilie, aby tento zákon neuzrel svetlo sveta .

      S pozdravom                                                                                    

 

 

    Predseda KCHČSV SR
         Ľuboš Zaremba