Pomôžte Klubu 2 %...

Milí naši priatelia, členovia Klubu chovateľov československého vlčiaka, sympatizanti a rodinní príslušníci. Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2013 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite, že  pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane, môžete uviesť, že 2% z daní za účtovný rok 2012 poskytnete nášmu občianskemu združeniu, aby sme aj naďalej mohli zlepšovať služby pre členov nášho klubu.. 31.3.2013 – je posledným termínom pre fyzické osoby na podanie daňového priznania,v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.30.4.2013 – bude posledným termínom pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane.Údaje o prijímateľovi:Obchodné meno, názov:  Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republikySídlo: Štefánikova 10, 811 05 BratislavaPrávna forma: občianske združenieIČO: 31773125Tlačivá a postup krokov sa líši podľa toho, či ste právnická osoba ( a. s., s. r. o.) alebo fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama).STIAHNITE SI:   VYHLÁSENIE   POTVRDENIE