Pomôžte Klubu 2 %...

Milí naši priatelia, členovia Klubu chovateľov československého vlčiaka, sympatizanti a rodinní príslušníci.

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2013 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite, že  pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane, môžete uviesť, že 2% z daní za účtovný rok 2012 poskytnete nášmu občianskemu združeniu, aby sme aj naďalej mohli zlepšovať služby pre členov nášho klubu.. 

31.3.2013 – je posledným termínom pre fyzické osoby na podanie daňového priznania,
v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.

30.4.2013 – bude posledným termínom pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane.


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno, názov:  Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31773125

Tlačivá a postup krokov sa líši podľa toho, či ste právnická osoba ( a. s., s. r. o.) alebo fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama).

STIAHNITE SI:   VYHLÁSENIE   POTVRDENIE