Členský príspevok za rok 2013

V snahe zjednotiť a sprehľadniť príjmy klubu prosíme členov o zaplatenie členských príspevkov za rok 2013 do 31.3.2013 na účet klubu.Klub chovateľov československého vlčiaka SRSlovenská sporiteľňa, a. s.,číslo účtu: 0082139160/0900IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,BIC: GIBASKBXDôležité upozornenie: Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...).Neidentifikovateľné platby nebudú uznané.Členský príspevok: 17 € / rok,  študenti denného štúdia a dôchodca: 1 € / rokKCHČSV SR