Dnes by sa Dedo Rosík dožil 94 rokov

Dedo Rosík, spomíname a ďakujemeF. Rosík patril medzi zakladajúcich členov Klubu chovateľov československého vlčiaka v ČSSR, ktorý viedol od 20. marca 1982 až do roku 1990. Počas jeho predsedovania bol československý vlčiak v roku 1989 na zasadnutí Medzinárodnej kynologickej federácie –FCI zaradený medzi novodobé plemená psov s perspektívou svetového uznania. Tento cieľ bol dosiahnutý o desať rokov neskôr – v roku 1999bol československý vlčiak natrvalo zapísaný medzi moderné plemená psov registrované FCI. Ako vedúci tímu Rosík pripravoval so spolupracovníkmi príslušné dokumenty k definitívnej medzinárodnej akceptácii plemena.Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol čestným predsedom Klubu chovateľov československého vlčiaka v Slovenskej republike a na verejnosti jeho veľkým propagátorom. František Rosík spolutvoril štandard československého vlčiaka. Hlavne jeho zásluhou sa stalo Slovensko, po rozdelení československej federácie, gestorom tohto plemena.