Klubová a Európska výstava 2022 - PROPOZÍCIE+PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

 Milí priatelia,prihlasovanie na naše klubové výstavy je spustené. Všetky potrebné informácie nájdete v propozíciach.5.8.2022 Klubová výstava čsv6.8.2022 XXV. Európska výstava čsv !!!POZOR!!! VEČERNÁ!!!V prípade nejastností kontakt: csv.1podpredseda@gmail.com alebo 0915139244 Marcela Gábrielová  PROPOZÍCIE