Klubová a Európska výstava 2023 - PROPOZÍCIE

Milí priatelia,prihlasovanie na naše klubové výstavy je spustené. Všekty potrebné informácie nájdete v propozíciach.4. august 2023 Klubová výstava KCHČSV SR5. august 2023 XXVI. Európska výstava KCHČSV SRV prípade nejasností kontaktujte: csv.1podpredseda@gmail.com alebo 0915139244 Marcela GábrielováPROPOZÍCIE