POUKÁŽTE 2 % svojich daní klubu

Vážení priaznivci klubu KCHČSV SR,
aj v tomto roku je klub zaregistrovaný v "registri poberateľov 2%" . Kto by mal záujem prispieť svojimi 2% z daní na rozvoj či činnosť klubu , nech sa páči , na web KCHČSV sa nachádza editovateľné tlačivo. Stačí stiahnuť a priamo do tlačiva vyplniť údaje. Ďakujeme