Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00. Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.Program členskej schôdze:1. Voľba komisií2. Voľba overovateľa zápisu3. Schválenie programu členskej schôdze4. Voľba 2.podpredsedu     Návrh výboru:5. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 20226. Predloženie správy KRK za rok 20227. Predloženie správy o chove za rok 20228. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 20249. Kontrola plnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou10. Návrh na zmenu SVP11. Návrh na zmenu stanov12. Rôzne