PRETEK SO ZADANÍM SKÚŠKY - 25.3.2023

KCHČSV SR v spolupráci s KK Revúca pripravujeme pretek so zadaním skúšky BH - VT. Rozhodca - Štefan Szabó.
Kontakt: Kvetoslava Slaná 0904678078
V prípade záujmu vyplňte prihlášku čo najskôr

PRIHLÁŠKA
SKÚŠOBNÝ  PORIADOK

Povinné očkovanie proti besnote a infekčným chorobám. Miesto konania Revúca, 25.3.2023 o 8,00 hod.