PRIPOMIENKA členský príspevok + platby za krytie

Drahí priatelia Začal sa marec, posledný mesiac na úhradu členského príspevku. Informácie k platbe: Členský príspevok: 30 € / rokŠtudenti denného štúdia a dôchodcovia: 5 € / rok - študenti - povinnosť zaslať potvrdenie o štúdiu na csv.klub@gmail.comRodinné členské (pre jeden manželský pár): 45 € / rokČlenský príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet KCHČSV SR - IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160Pri akejkoľvek platbe na účet Klubu uveďte prosím do správy pre prijímateľa Vaše meno a účel platby (členské, krycí list č ......../ rok ).Člen ktorý neuhradí členský príspevok za aktuálny rok do 31.03, dostane v apríli upomienky na email, sms alebo messenger. Po neuhradení členského príspevku ani po dvoch upomienkach bude vyradený z klubu. KRYTIE: chcem Vás veľmi pekne poprosiť, hneď po kontrole vrhu, majiteľ psa zaplatí za krytie podľa aktuálneho cenníka na účet klubu a do poznámky poprosím číslo krycieho listu. Prosím nečakajte na začiatok ďalšieho roka, keď ekonóm dostane od SPZ plemennú knihu a dohľadáva pohľadávky za nezaplatené krycie listy. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu