ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Milí priatelia,

uhraďte členský poplatok do 31.3.2023.
Pri platbe uveďte svoje meno a účel platby (členské).
Doporučujeme využiť platbu formou prevodu na účet - IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160. Pri úhrade poplatku poštovou poukážkou budú platby uznané až po poslaní fotokópie ústrižku na klubové emailovú adresu .Platba poštovou poukážkou nie je identifikovateľná na výpise z účtu klubu. Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Členský príspevok.......................................................................................  30 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

Členský príspevok – dôchodcovia, študenti......................................... 5 €, schválené ČS dňa 8.8.2021(neplatí pre externých študentov)

Rodinné členské (pre jeden manželský pár)........................................45 €, schválené ČS dňa 8.8.2021