Vrh W Malý Bysterec

Vyjadrenie výboru KCHČSV SR k vrhu W Malý Bysterec

Dňa 05.09.2023 písomne informoval chovateľ chovateľskú komisiu o výsledkoch DNA analýzy testov vrhu W Malý Bysterec, kde bolo zistené, že u dvoch súk z vrhu W Malý Bysterec nie je zhoda u rodičov uvedených v preukaze pôvodu, konkrétne:

- Win Malý Bysterec SPKP 4451

- Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450

V mene výboru na základe odporúčania chovateľskej komisie, oznamujeme rozhodnutie ohľadom vrhu W Malý Bysterec nasledovne:

- doloženie DNA testu psa Warlock Malý Bysterec SPKP 4449 – doložené dňa 06.10.2023, zhoda rodičov bola preukázaná

- vrátenie preukazov pôvodu Win Malý Bysterec SPKP 4451 a Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450, preukazy pôvodu budú vrátené doporučenou poštou Slovenskému poľovníckemu zväzu, kde budú skartované

- vyjadrenie chovateľa s popisom situácie pre členov klubu

- udelenie pokuty vo výške 300 EUR splatnej do 30 dní od doručenia vyjadrenia na účet Klubu chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky vedeného v Slovenskej sporiteľmi

 

Popis situácie chovateľom k vrhu W Malý Bysterec

Po analýze DNA testov sa u dvoch súk z vrhu W Maly Bysterec zistilo, že ani jeden z rodičov sa nezhoduje s rodičmi uvedenými v preukaze pôvodu. Ide o suky Win Malý Bysterec SPKP 4451 a Walkyria Maly Bysterec SPKP 4450.

Vrh W Malý Bysterec bol externým vrhom našej chovateľskej stanice, takže šteniatka sa nenarodili u nás. Matkou šteniat mala byť Maya Malý Bysterec a otcom Eron Lupus Ardor. Suku Mayu Malý Bysterec som ako majiteľ a chovateľ bol osobne kryť u majiteľa krycieho psa. Následne suka žila u spolumajiteľky. V tom istom čase mala spolumajiteľka Mayi Malý Bysterec iný vrh na neuchovnenej suke československého vlčiaka, ktorý bol avšak bez PP. O tomto vrhu na neuchovneje suke som nebol informovaný, inak by suka Maya Malý Bysterec odchovala svoj vrhu priamo u nás a nie externe, aby nemohlo dôjsť k zámene šteniat, prípadne iným komplikáciám.

Vo vrhu W Maly Bysterec sa narodili 3 šteniatka (2 suky a 1 pes). Šteniatka boli vo veku 4 týždne napadnuté matkou Maya Malý Bysterec, a z tohto dôvodu som ich odobral a následne odchoval u nás. Pri odbere sme nevideli žiadne ďalšie šteniatka, prípadne kojaciu suku, čo by nasvedčovalo, že v tom čase tam bol ešte ďaľší vrh. K novým majiteľom odišli od nás šteniatka vo veku 7,5 týždňa.

Všetci majitelia sa postupne pripravovali na uchovnenie. Prvou sukou, ktorá splnila všetky podmienky uchovnenia bola Win Malý Bysterec. Posledným bodom boli testy DNA, ktoré preukázali nezhodu rodičov. Následne sme požiadali majiteľku Walkyria Malý Bysterec o vykonanie testu DNA, ktorý bol s rovnakým výsledkom, nezhoda rodičov.

U psa Warlock Malý Bysterec boli vykonané DNA testy paternity až dodatočne, ktoré potvrdili oboch rodičov uvedených v preukaze pôvodu. Keďže pes má zostúpený len jeden semenník, tak nebude chovný.

KCHČSV SR som predložil všetky výsledky DNA testov.

Medzitým sme kontaktovali Slovenský poľovnícky zväz / plemennú knihu s požiadavkou na vrátenie preukazov pôvodu / rodokmeňov, ktoré budú následne skartované.

Podľa nám dostupných a zistených informácií boli šteňatá zamenené u spolumajiteľky, o čom sme nemali vedomosť. Nakoľko sme netušili, že v čase vrhu W Malý Bysterec mala súčasne ďalší vrh.

Situácia, ktorá vznikla v našej chovateľskej stanici nás mrzí a rozhodnutie výboru akceptujeme.