STRETNUTIE klubov chovateľov čsv ČR a SR

Dňa 23.02.2020 sa v Mariánke pri Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov klubov chovateľov čsv SR a ČR. Témou stretnutia bola výmena názorov na aktuálne témy a možné spoločné riešenie niektorých postupov. V zápisnici je obsah stretnutia zhrnuté do 3 hlavných bodov programu. 1- korekcie v štandarde FCI 332, 2-uchovňovanie jedincov v ČR a SR : DLK, DW, DM, 3-čistokrvnosť plemena čsv v súčasnosti. Podrobnosti nájdete v priloženej zápisnici .


 

kategoria: