Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

kategoria: